Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Supply of media consultancy services to the Representation of the European Commi...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Communication (COMM)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
02/08/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
12/09/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
01 DE Spezifikationen/Leistungsbeschreibung
Leistungsbeschreibung
Άνευ αντικειμένου
Τεχνικές προδιαγραφές
21/07/2016
Deutsch (de) English (en)