Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
16.CAT.OP.078 - Target architecture and system requirements for an enhanced cybe...
Αναθέτουσα αρχή:
European Defence Agency (EDA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
30/08/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/11/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
16.CAT.OP.078-Annexes-Tender-Spec
Annexes-Tender-Spec
Άνευ αντικειμένου
Παραρτήματα
23/08/2016
English (en)