Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Study on open access to publications and research data management and sharing wi...
Αναθέτουσα αρχή:
European Research Council Executive Agency (ERCEA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
31/08/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
26/10/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Annex 3 Financial tender form
Άνευ αντικειμένου
Παραρτήματα
23/08/2016
English (en)