Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Provision of online testing tools for eHealth services and assistance in organis...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Health and Food Safety (SANTE)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
08/09/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
05/10/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Technical Specifications
Technical Specifications
Άνευ αντικειμένου
Τεχνικές προδιαγραφές
29/08/2016
English (en)