Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Study on the safety level of specific stability requirements for ro-ro passenger...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
27/07/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
21/10/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Question & Answers
Άνευ αντικειμένου
Λοιπά
20/09/2016
English (en)