Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Facilitation of informal educational activities on the European Union for studen...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Communication (COMM)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
27/09/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/10/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Annex II Draft framework contract
Άνευ αντικειμένου
Σχέδιο σύμβασης
23/09/2016
English (en)