Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Solar Decathlon Europe competitions - analysis of the results.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Energy (ENER)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
11/10/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
29/11/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Draft Contract
Άνευ αντικειμένου
Σχέδιο σύμβασης
29/09/2016
English (en)