Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Réfection et augmentation de la protection contre l'incendie de la coque en bois...
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
14/10/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
17/11/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Spécifications techniques - Annexe I - Bordereau de prix
Άνευ αντικειμένου
Price schedule
05/10/2016
français (fr)