Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Phase 2 of the European business and biodiversity platform.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
04/05/2013
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
17/06/2013
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Draft Service Contract
Άνευ αντικειμένου
Σχέδιο σύμβασης
30/04/2013
English (en)