Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Media services - online communication consultancy service.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Communication (COMM)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
11/10/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
24/11/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Annex V-editable
Άνευ αντικειμένου
Price schedule
13/10/2016
English (en)