Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
AO 10431: N-Lex - website maintenance and evolution.
Αναθέτουσα αρχή:
Publications Office of the European Union (OP)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
29/05/2013
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
10/07/2013
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
01 Invitation Letter
Άνευ αντικειμένου
Πρόσκληση
24/05/2013
English (en)