Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Cours d'expression corporelle.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Office for Infrastructure and LogisticsinLuxembourg (OIL)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
15/02/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
27/03/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Invitation à soumissionner
Άνευ αντικειμένου
Πρόσκληση
06/02/2017
français (fr)