Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Development of test cases for the common noise assessment methods.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
14/06/2013
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
09/08/2013
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Tender specifications
Άνευ αντικειμένου
Τεχνικές προδιαγραφές
04/06/2013
English (en)