Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Development work (pilot studies) for FDI statistics based on the ultimate owners...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG EUROSTAT
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
14/03/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
05/05/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Tender specifications
Άνευ αντικειμένου
Τεχνικές προδιαγραφές
03/03/2017
English (en)