Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
10 years after the take-off: taking stock and assessing the effects of using int...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Financial Stability, Financial Services and Capital Mark...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
21/06/2013
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
13/09/2013
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Στοιχεία εγγράφου
Annexes
Άνευ αντικειμένου
Παραρτήματα
18/06/2013
Deutsch (de) English (en) français (fr)