Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Media monitoring and analysis services for the European Parliament Information O...
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
27/05/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
03/07/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Annex V - Groups of economic operators
Άνευ αντικειμένου
Παραρτήματα
17/05/2017
English (en)