Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Coordination of purchasing power parities consumer goods price surveys.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG EUROSTAT
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
01/06/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
17/07/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Annexes to tender specifications
Annexes to tender specifications
Άνευ αντικειμένου
Παραρτήματα
23/05/2017
English (en)