Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Service contract to support the EU sixth national report to the Convention on Bi...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
08/06/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
03/08/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Tender Specifications
Άνευ αντικειμένου
Τεχνικές προδιαγραφές
30/05/2017
English (en)