Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Cleaning services for the premises of the EU House in Italy, Rome.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Communication (COMM)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/06/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
10/10/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Phase 1 Annex 1 Guide for Candidates
Άνευ αντικειμένου
Παραρτήματα
15/06/2017
English (en) italiano (it)