Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
E-skills: promotion of ICT professionalism in Europe.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
16/07/2013
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
20/09/2013
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Contact form
Άνευ αντικειμένου
Λοιπά
04/07/2013
English (en)