Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Land use/cover area frame statistical survey (LUCAS) 2018 - agro-environmental s...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG EUROSTAT
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
29/06/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
23/07/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Annex C6_Grassland identification guide
Άνευ αντικειμένου
Παραρτήματα
29/06/2017
English (en)