Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
The identification of measures to protect by-catch species in mixed-fisheries ma...
Αναθέτουσα αρχή:
European Innovation Council and Small and Medium-sizedEnterprisesExecutive Agenc...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
26/07/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
26/09/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Tender specifications
Άνευ αντικειμένου
Τεχνικές προδιαγραφές
14/07/2017
English (en)