Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Provision of travel agency services, meeting attendance registration and booking...
Αναθέτουσα αρχή:
European Food Safety Authority (EFSA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
25/07/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
13/10/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Annex 7 EFSA Mission Guide 2009
Άνευ αντικειμένου
Παραρτήματα
20/07/2017
English (en)