Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Processing of electronic documents.
Αναθέτουσα αρχή:
Publications Office of the European Union (OP)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/07/2013
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
11/09/2013
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
04 Price Schedule Estimation Form
Άνευ αντικειμένου
Παραρτήματα
23/07/2013
English (en)