Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Property advice and technical assistance.
Αναθέτουσα αρχή:
European Securities and Markets Authority (ESMA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
29/07/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/08/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Estimate of surface needs
Άνευ αντικειμένου
Παραρτήματα
28/07/2017
English (en)