Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Study on the scale and impact of industrial espionage and theft of trade secrets...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
10/08/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/10/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Technical specifications
Άνευ αντικειμένου
Τεχνικές προδιαγραφές
10/08/2017
English (en)