Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Pilot project providing support to women with an alcohol problem, to reduce risk...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Health and Food Safety (SANTE)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
12/09/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
12/10/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Invitation to tender
Άνευ αντικειμένου
Πρόσκληση
31/08/2017
English (en)