Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Provision of external staff, services and products in support of IT security ser...
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
04/10/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
05/12/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Annex 8 - Non-Disclosure Agreement TEMPLATE
Άνευ αντικειμένου
Παραρτήματα
02/10/2017
English (en)