Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Please note that the deadline for the submission of the tenders is extended - 12/11/2013 at 17:00 instead of 08/11/2013 at 16:00. The opening of the offers will take place 21/11/2013 at 10:00, room COV2 8/190 instead of 19/11/2013 at 11:00, room COV2 8/183. Official corrigendum will be published at the end of this week.
Τίτλος:
'She Figures 2015'_RTD-B6-PP-00963-2013
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Research and Innovation (RTD)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
17/09/2013
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
12/11/2013
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
ANNEX 7 Financial capacity form
Άνευ αντικειμένου
Παραρτήματα
05/09/2013
English (en)