Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Implementation and interpretation of in vitro testing battery for the assessment...
Αναθέτουσα αρχή:
European Food Safety Authority (EFSA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
03/08/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
03/11/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
corrigendum 1
Άνευ αντικειμένου
Λοιπά
16/10/2017
English (en)