Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Single service framework contract on assistance and technical support for the ev...
Αναθέτουσα αρχή:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
26/10/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
12/12/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Annex 2.1 Statement of turnover
Άνευ αντικειμένου
Παραρτήματα
17/10/2017
English (en)