Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Organisation and implementation of training activities on audit systems and inte...
Αναθέτουσα αρχή:
Consumer, Health, Agriculture and Food Executive Agency (Chafea)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/10/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/01/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Annex IX - Statement
Άνευ αντικειμένου
Παραρτήματα
27/10/2017
English (en)