Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Organisation and implementation of training activities on the control of food co...
Αναθέτουσα αρχή:
European Health and Digital Executive Agency (HaDEA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/10/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/01/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Annex VIII - Checklist
Άνευ αντικειμένου
Παραρτήματα
27/10/2017
English (en)