Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Training activities on prevention, monitoring and control of antimicrobial resis...
Αναθέτουσα αρχή:
European Health and Digital Executive Agency (HaDEA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/10/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/01/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Tender submission form
Άνευ αντικειμένου
Λοιπά
30/10/2017
English (en)