Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Provision of international courier services for EASO.
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Agency for Asylum (EUAA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
06/12/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/01/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
EASO/2017/588 Invitation To tender
Άνευ αντικειμένου
Πρόσκληση
24/11/2017
English (en)