Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Media monitoring and analysis services in Greece.
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
29/11/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
19/01/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Annex II - EPS environmental policy
Άνευ αντικειμένου
Παραρτήματα
29/11/2017
English (en)