Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
External service provision ‘extra muros’ in fixed price and quoted time and mean...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Informatics (DIGIT)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
05/12/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
06/02/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
annexes
Άνευ αντικειμένου
Παραρτήματα
04/12/2017
English (en)