Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Maintenance contract for HP/Cisco equipment.
Αναθέτουσα αρχή:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
04/11/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
07/01/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Annex II A
List of equipment
Άνευ αντικειμένου
Τεχνικές προδιαγραφές
18/12/2017
English (en)