Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Supply contract regarding the purchase and maintenance of radiation monitor for ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Energy (ENER)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
30/12/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
14/02/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
eSubmission application guide
Άνευ αντικειμένου
Παραρτήματα
20/12/2017
English (en)