Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Evaluation of Marketing Standards (contained in the CMO Regulation, the "Breakfa...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Agriculture and Rural Developement (AGRI)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
13/01/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
21/02/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Draft contract
Άνευ αντικειμένου
Σχέδιο σύμβασης
05/01/2018
English (en)