Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Event/meeting management and promotion services.
Αναθέτουσα αρχή:
European Food Safety Authority (EFSA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/11/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
22/02/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Tender specifications_updated_ after corrigendum 2
Άνευ αντικειμένου
Τεχνικές προδιαγραφές
19/01/2018
English (en)