Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Organisation and implementation of training activities on the legislation and co...
Αναθέτουσα αρχή:
Consumer, Health, Agriculture and Food Executive Agency (Chafea)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/02/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
29/03/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Annex IX SoE
Annex IX SoE
Άνευ αντικειμένου
Παραρτήματα
19/02/2018
English (en)