Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI) e dispositivi di sicure...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
27/02/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
05/04/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
3.Annex I - Tender Specifications - cover.pdf
Άνευ αντικειμένου
Παραρτήματα
23/02/2018
English (en) italiano (it)