Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Delivery of semi-finished products and production components made from plexiglas...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Karlsruhe (JRC-KRU)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
17/03/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
23/04/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
3. Technische Spezifikation
Άνευ αντικειμένου
Τεχνικές προδιαγραφές
13/03/2018
Deutsch (de)