Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Single Framework Contract for the organisation of events, EU pavilions/stands an...
Αναθέτουσα αρχή:
European Health and Digital Executive Agency (HaDEA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
21/03/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/04/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Chafea 2018 AGRI 01 Annex VI Checklist
Άνευ αντικειμένου
Παραρτήματα
14/03/2018
English (en)