Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Open Research Europe - The European Commission Open Research Publishing Platform
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Research and Innovation (RTD)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
31/03/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
25/05/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Annex 6 - Letter of intent for subcontractors
Άνευ αντικειμένου
Παραρτήματα
26/03/2018
English (en)