Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
AO 06A50/2018/M010-Contrôle périodique des installations techniques du Parlement...
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
17/04/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/05/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
CNT
Άνευ αντικειμένου
Σχέδιο σύμβασης
10/04/2018
français (fr)