Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Economic Impact of Maritime Spatial Planning
Αναθέτουσα αρχή:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
18/04/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/06/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Annex 6: Technical tender form
Άνευ αντικειμένου
Παραρτήματα
12/04/2018
English (en)