Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Fostering collaboration through mapping, analysing and interlinking of European ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/04/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
07/06/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Annex 1-Draft Contract
Άνευ αντικειμένου
Παραρτήματα
25/04/2018
English (en)