Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Purchase of consolidated and non-consolidated bank data and related services.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
11/03/2014
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
21/04/2014
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Declaration of honour
Άνευ αντικειμένου
Λοιπά
06/03/2014
English (en)